AUTODATA NEDERLAND PRIVACY POLICY


Autodata Nederland respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. 


Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:


  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
  • andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools;
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;


Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken over bezochte pagina’s en gebruikte functionaliteit in applicaties, gebruikersgegevens en IP-adres; en
  • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies 


Google Analytics
AUTODATA NEDERLAND maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AUTODATA NEDERLAND heeft hier geen invloed op. AUTODATA NEDERLAND heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gebruik van cookies
AUTODATA NEDERLAND plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een dienst. Een cookie is een klein bestandje dat met een webpagina wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.


Inzage, correctie en recht van verzet
Als u een relatie met AUTODATA NEDERLAND heeft, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Aanpassen privacy policy
AUTODATA NEDERLAND behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.