image

SchadeVerleden

Geeft inzicht in historische voertuigschades

Met gemiddeld 1,4 schaderegistraties per voertuig komt schade in elke voorraad voor. SchadeVerleden laat zien welke voertuigschades zijn geregistreerd in de levensloop van een auto. Dit is waardevolle informatie bij taxeren, inkoop en inname.

Welke informatie geeft SchadeVerleden?

SchadeVerleden geeft objectieve schadeinformatie volgens erkende calculatienormen en is beschikbaar in Wheelerdelta en Autoscanpro. 

Klik hier voor een voorbeeld van een Schadeverleden Rapport.


Een SchadeVerleden rapport bevat

  • Datum schadevaststelling
Een opvraging laat de datum van schade vaststelling zien. In geval van meerdere schades wordt een chronologisch overzicht getoond


  • Opbouw schadebedrag
Van de vastgestelde schades wordt het schadebedrag in euro's getoond. Daarbij worden de bekende kostencomponenten getoond voor materiaal, arbeid en onderdelen.

En verder ook:

  • Kilometerstand schadevaststelling
Kilometerstand ten tijde van schade.


  • Schadeoorzaak
De vastgelegde oorzaak van de schade wordt getoond, zoals bijvoorbeeld aanrijding, hagel, vandalisme, inbraak en diefstal.


  • Schadepositie
Een autoschade kent een positie en aangrijppunt. De positie laat zien wr de auto schade heeft (bijvoorbeeld 'linksvoor'). Het aangrijppunt geeft de richting en plek van de impact weer.

SchadeVerleden
Demonstratie of meer weten?

Vraag hier vrijblijvend informatie aan.

 
 
 
 
 
 
 De voordelen van SchadeVerleden

  • Inzicht in historische autoschades
  • Data vanuit erkende calculatienormen
  • Opbouw schadebedrag in beeld
  • Meerdere schades afzonderlijk getoond
  • Via kenteken te bevragen

Ontdek ook onze andere eigentijdse applicaties!

Meer weten of direct aan de slag?
Bel 088 - 600 6402

Zekerheid over het schadeverleden van voertuigen